Ombudens inlägg

Följande Föregående Visa alla Dölj


NamnRubrik
Hide details for Aakko AnteroAakko Antero
Hide details for 20152015
06.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
08.05.kl.10:00Den nya äktenskapslagen (Ombudsinitiativ 2/2015)
06.11.kl.09:15Domkapitlets initiativrätt vid grundandet av kyrkliga samfälligheter samt ekonomiska kriterier för att förplikta församlingar till församlingssammanslagning eller att ansluta sig till en kyrklig samfällighet, förvaltningsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 4/2015
Hide details for 20142014
05.05.kl.13:00Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 2/2014)
07.05.kl.09:00Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning (Ombudsinitiativ 5/2014)
08.05.kl.15:00Förslag till diskussion om kyrkans strategi 2020 En mötande kyrka (Kyrkostyrelsens brev 1/2014)
09.05.kl.13:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (Kyrkostyrelsens framställning 3/2014) - Remissdebatten fortsätter
05.11.kl.16:00Frågetimme
05.11.kl.18:00Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 5/2014
Hide details for 20132013
13.05.kl.13:00Ny kommunikationsstrategi (Ombudsinitiativ 1/2013)
14.05.kl.12:30Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen, allmänna utskottets betänkkande 1/2013 om ombudsinitiativ 3/2012
15.05.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
17.05.kl.09:15Ny kommunikationsstrategi, allmänna utskottets betänkande 2/2013 om ombudsinitiativ 1/2013
04.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2013)
07.11.kl.13:00Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet, allmänna utskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 3/2013
Hide details for 20122012
08.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
10.05.kl.15:30Bedömning av språkkonsekvenserna i strukturreformen och upprättande av en språkstrategi för kyrkan (Ombudsinitiativ 1/2012)
05.11.kl.13:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
07.11.kl.15:30Frågetimme
08.11.kl.09:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013 – 2015, ekonomiutskottets betänkande 5/2012 om kyrkostyrelsens framställning 8/2012 och budgetinitiativ 1/2012
08.11.kl.13:20Riksomfattande hjälpledarbank, allamänna utskottets betänkande 2/2012 om ombudsinitiativ 4/2012
Hide details for Aakula KariAakula Kari
Hide details for 20162016
10.11.kl.18:00Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Hide details for Aaltonen HeliAaltonen Heli
Hide details for 20072007
07.05.kl.13:00Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 2/2006)
08.05.kl.12:30Kyrkostyrelsens frågetimme
08.05.kl.12:30Mellanrapport från arbetsgruppen för kyrkans strategi 2015 (Meddelande till kyrkomötet 2/2007)
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 5/2007 om kyrkostyrelsens framställning 8/2007 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2008 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2008 - 2010 samt om budgetinitiativ 1/2007
Hide details for 20062006
08.05.kl.13:00Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2005 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
10.05.kl.09:00Förbud mot diskriminering på basis av kön och personlig övertygelse vid prästvigning (Ombudsinitiativ 5/2006)
10.05.kl.09:00Förbud mot diskriminering på basis av kön och personlig övertygelse vid prästvigning (Ombudsinitiativ 5/2006)
10.05.kl.09:00Sänkning av rösträttsåldern i församlingsval till 16 år (Ombudsinitiativ 7/2006)
10.05.kl.09:00Församlingarna ges frihet att själva bestämma tidpunkten för inledandet av huvudgudstjänsterna (Ombudsinitiativ 8/2006)
11.05.kl.09:00Vår kyrka som en aktiv påverkare i samhället (Ombudsinitiativ 9/2006)
11.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 1/2006 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser (s. 1-15, 20-27, 32-105 och 122-158) och personalbokslut för år 2005
06.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för 2007-2009 (Kyrkostyrelsens framställning 1/2006)
08.11.kl.09:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2006 om ombudsinitiativ 7/2006 som gäller sänkning av rösträttsåldern i församlingsval till 16 år
09.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 3/2006 om kyrkostyrelsens framställning 1/2006 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007-2009, om budgetinitiativ 1-2/2006 och om Åbo ärkestifts stiftsfullmäktiges framställning 5/2006
09.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 3/2006 om kyrkostyrelsens framställning 1/2006 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007-2009, om budgetinitiativ 1-2/2006 och om Åbo ärkestifts stiftsfullmäktiges framställning 5/2006
Hide details for Aarnio AnteroAarnio Antero
Hide details for 20082008
06.11.kl.15:00Allmänna utskottets betänkande 4/2008 om ombudsinitiativ 10/2008 som gäller korrigering av inkonsekvens i stiftsfullmäktiges verksamhetstid
Hide details for 20062006
09.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 3/2006 om kyrkostyrelsens framställning 1/2006 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007-2009, om budgetinitiativ 1-2/2006 och om Åbo ärkestifts stiftsfullmäktiges framställning 5/2006
Hide details for Aikio PekkaAikio Pekka
Hide details for 20072007
09.05.kl.09:00Klimatprogram för kyrkan (Ombudsinitiativ 1/2007)
Hide details for 20062006
06.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för 2007-2009 (Kyrkostyrelsens framställning 1/2006)
09.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 3/2006 om kyrkostyrelsens framställning 1/2006 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007-2009, om budgetinitiativ 1-2/2006 och om Åbo ärkestifts stiftsfullmäktiges framställning 5/2006
09.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 3/2006 om kyrkostyrelsens framställning 1/2006 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007-2009, om budgetinitiativ 1-2/2006 och om Åbo ärkestifts stiftsfullmäktiges framställning 5/2006
Hide details for 20052005
10.05.kl.13:00Allmänna utskottets betänkande 1/2005 om kyrkans fyraårsberättelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2000 - 2003
07.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för 2006-2008 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2005)
Hide details for Ainali VeliAinali Veli
Hide details for 20072007
09.05.kl.14:30Allmänna utskottets betänkande 1/2007 om ombudsinitiativ 2/2006 som gäller ändring av kyrkoherdeval till indirekt val
06.11.kl.09:00Rösträttsåldern i församlingsval (Kyrkostyrelsens framställning 9/2007)
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 5/2007 om kyrkostyrelsens framställning 8/2007 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2008 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2008 - 2010 samt om budgetinitiativ 1/2007
Hide details for 20062006
11.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 1/2006 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser (s. 1-15, 20-27, 32-105 och 122-158) och personalbokslut för år 2005
08.11.kl.09:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2006 om ombudsinitiativ 7/2006 som gäller sänkning av rösträttsåldern i församlingsval till 16 år
09.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 3/2006 om kyrkostyrelsens framställning 1/2006 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007-2009, om budgetinitiativ 1-2/2006 och om Åbo ärkestifts stiftsfullmäktiges framställning 5/2006
09.11.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 7/2006 om ombudsinitiativ 8/2006 som gäller frihet för församlingarna att själva bestämma tidpunkten för inledandet av huvudgudstjänsterna
Hide details for 20052005
10.05.kl.09:00Inrättande av en stiftskonstnärsbefattning i varje stift (Ombudsinitiativ 6/2005)
12.05.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 1/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 7/2004 som gäller ändring av avgiftsgrunden för Kyrkans centralfonds grundavgift och justering av grunderna för fördelningen av samfundsskatteandelen
12.05.kl.13:00Ekonomiutskottets betänkande 4/2005 om verksamheten inom Kyrkans avtalsdelegation och dess byrå år 2004
07.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för 2006-2008 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2005)
09.11.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 6/2005 med anledning av ombudsinitiativ 6/2005 som gäller inrättande av en stiftskonstnärsbefattning i varje stift
10.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 6/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 7/2005, som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2006-2008, samt med anledning av budgetinitiativ 1/2005
10.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 6/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 7/2005, som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2006-2008, samt med anledning av budgetinitiativ 1/2005
Hide details for Ala-Kapee-Hakulinen PirjoAla-Kapee-Hakulinen Pirjo
Hide details for 20152015
05.05.kl.10:15Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2014 (Verksamhetsberättelse 1/2015)
06.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
06.11.kl.09:15Nytt understödssystem för församlingarna, ekonomiutskottets betänkande 7/2015 om ombudsinitiativ 7/2015
Hide details for 20142014
07.05.kl.09:00Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning (Ombudsinitiativ 5/2014)
05.11.kl.16:00Frågetimme
05.11.kl.18:00Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 5/2014
Hide details for 20132013
13.05.kl.13:00Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet (Ombudsinitiativ 3/2013)
15.05.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
04.11.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 4/2013)
04.11.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 4/2013)
06.11.kl.09:00Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 7/2012
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.09:00Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 7/2012
06.11.kl.09:00Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 7/2012
Hide details for 20122012
08.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
09.05.kl.09:00Ändring av bestämmelserna om skyddet av kyrkliga byggnader i kyrkolagen (Kyrkostyrelsens framställning 4/2012)
11.05.kl.09:15Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2011, ekonomiutskottets betänkande 1/2012
11.05.kl.10:35Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (Ombudsinitiativ 6/2012)
07.11.kl.15:30Frågetimme
07.11.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
08.11.kl.09:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013 – 2015, ekonomiutskottets betänkande 5/2012 om kyrkostyrelsens framställning 8/2012 och budgetinitiativ 1/2012
Hide details for Alaräisänen TimoAlaräisänen Timo
Hide details for 20092009
05.05.kl.09:15Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2008 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
- Kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2008 (Verksamhetsberättelse 1/2009)
08.05.kl.09:15Elektorernas förslag 3/2009 om val av medlem av kyrkostyrelsen för bestämd tid
Hide details for Alasalmi AilaAlasalmi Aila
Hide details for 20152015
05.05.kl.10:15Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2015)
06.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
06.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
04.11.kl.09:00Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014
05.11.kl.10:30Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015
Hide details for 20142014
05.05.kl.13:00Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 2/2014)
08.05.kl.15:00Förslag till diskussion om kyrkans strategi 2020 En mötande kyrka (Kyrkostyrelsens brev 1/2014)
09.05.kl.09:15Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning, lagutskottets betänkande 1/2014 om kyrkostyrelsens framställning 4/2013
09.05.kl.13:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (Kyrkostyrelsens framställning 3/2014) - Remissdebatten fortsätter
04.11.kl.12:30Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kyrkostyrelsens framställning 7/2014)
Hide details for 20132013
14.05.kl.12:30Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen, allmänna utskottets betänkkande 1/2013 om ombudsinitiativ 3/2012
15.05.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012
06.11.kl.15:30Frågetimme
07.11.kl.13:00Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet, allmänna utskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 3/2013
Hide details for 20122012
08.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
10.05.kl.15:30Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen (Ombudsinitiativ 3/2012)
07.11.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
Hide details for Ansaharju AulisAnsaharju Aulis
Hide details for 20162016
12.05.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
10.11.kl.09:00Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
10.11.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudsinitiativ 3/2016
Hide details for 20152015
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
04.11.kl.18:00Utlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världsråd, konstitutionsutskottets betänkande 1/2015 om biskopsmötets framställning 1/2014
04.11.kl.18:00Utlåtande om dokument The Church: Towards a Common Vision av kommissionen Faith and Order inom Kyrkornas världsråd, konstitutionsutskottets betänkande 1/2015 om biskopsmötets framställning 1/2014
05.11.kl.10:30Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015
Hide details for 20142014
07.05.kl.09:00Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen (Ombudsinitiativ 4/2014)
07.05.kl.09:00Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen (Ombudsinitiativ 4/2014)
04.11.kl.12:30Samarbetsdokument för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka (Kyrkostyrelsens framställning 8/2014)
05.11.kl.09:00Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 4/2014
Hide details for 20122012
08.05.kl.09:45Första ändringen av Kyrkans centralfonds budget 2012 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2012)
05.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 8/2012)
07.11.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
Hide details for Antturi ArtoAntturi Arto
Hide details for 20162016
10.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 (Verksamhetsberättelse 1/2016)
12.05.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
08.11.kl.10:30Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2016)
08.11.kl.10:30Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2016)
08.11.kl.10:30Kyrkans framtidskommittés betänkande
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
Hide details for Askola IrjaAskola Irja
Hide details for 20162016
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
Hide details for 20152015
07.05.kl.14:00Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 5/2014
07.05.kl.14:00Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 5/2014
07.05.kl.14:00Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 2/2015 om ombudsinitiativ 5/2014
08.05.kl.10:00Den nya äktenskapslagen (Ombudsinitiativ 2/2015)
03.11.kl.10:15Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2015)
04.11.kl.16:00Frågetimme
04.11.kl.16:00Frågetimme
05.11.kl.10:30Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015
05.11.kl.10:30Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015
05.11.kl.10:30Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015
Hide details for 20132013
16.05.kl.14:30Kyrkans fyraårsberättelse 2008-2011. Utmanad kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008-2011, framtidsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 9/2012
17.05.kl.09:15Ny kommunikationsstrategi, allmänna utskottets betänkande 2/2013 om ombudsinitiativ 1/2013
Hide details for 20102010
11.11.kl.09:15Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet, kontitutionsutskottets betänkande 4/2010 om biskopsmötets framställning 2/2010
Hide details for Aspinen MikaAspinen Mika
Hide details for 20142014
07.05.kl.09:00Utredning av arrangemangen i samband med arbetet på främmande språk i kyrkan (Ombudsinitiativ 1/2014)
09.05.kl.09:15Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning, lagutskottets betänkande 1/2014 om kyrkostyrelsens framställning 4/2013
Hide details for 20132013
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
Hide details for 20122012
09.05.kl.09:00Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2011 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2012)
Hide details for Aula Maria KaisaAula Maria Kaisa
Hide details for 20162016
09.11.kl.15:00Frågetimme
Hide details for 20152015
03.11.kl.10:15Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2015)
Hide details for 20142014
05.05.kl.13:00Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 2/2014)
07.05.kl.18:00Tillfogande av alternativ i formuläret för vigning till äktenskap i de fall där den ena eller båda parterna har barn (Ombudsinitiativ 2/2014)
08.05.kl.15:00Kyrkomötets uppdrag som gäller stärkandet av de ungas delaktighet (Meddelande till kyrkomötet 3/2014)
09.05.kl.09:15Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen, lagutskottets betänkande 2/2014
Hide details for 20132013
14.05.kl.12:30Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen, allmänna utskottets betänkkande 1/2013 om ombudsinitiativ 3/2012
16.05.kl.14:30Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn, lagsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 12/2012
Hide details for 20122012
09.05.kl.09:00Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2011 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2012)
09.05.kl.15:30Frågetimme
09.05.kl.15:30Frågetimme
10.05.kl.15:30Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen (Ombudsinitiativ 3/2012)
06.11.kl.12:30Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn (Kyrkostyrelsens framställning 12/2012)
08.11.kl.09:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013 – 2015, ekonomiutskottets betänkande 5/2012 om kyrkostyrelsens framställning 8/2012 och budgetinitiativ 1/2012
Hide details for Aurén VesaAurén Vesa
Hide details for 20142014
06.11.kl.18:00Tillfogande av alternativ i formuläret för vigsel till äktenskap i de fall där den ena eller båda parterna har barn, handboksutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 2/2014
Hide details for Auvinen VilleAuvinen Ville
Hide details for 20162016
11.05.kl.09:00Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 (Verksamhetsberättelse 1/2016) - Remissdebatten fortsätter
11.05.kl.09:00Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2016)
12.05.kl.09:00Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
12.05.kl.09:00Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
12.05.kl.09:00Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
12.05.kl.09:00Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
08.11.kl.10:30Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden (Biskopsmötets framställning 2/2016)
08.11.kl.10:30Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2016)
08.11.kl.10:30Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2016)
09.11.kl.09:00Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
10.11.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudsinitiativ 3/2016
10.11.kl.18:00Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
11.11.kl.09:15Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan, allmänna utskottets betänkande 5/2016 om ombudsinitiativ 2/2016
Hide details for Back JormaBack Jorma
Hide details for 20112011
03.05.kl.12:30Inrättande av arbetsgrupp för stärkande av kyrkans enhet trots mångstämmigheten (Ombudsinitiativ 2/2011)
03.05.kl.12:30Ändring av 33 § 1 mom. i Kyrkostyrelsens reglemente (Kyrkostyrelsens framställning 7/2011)
08.11.kl.12:30Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 5/2011 om kyrkostyrelsens framställning 6/2011 - Första behandlingen
Hide details for 20102010
04.05.kl.12:30Främjande av mångfald på kyrkliga arbetsplatser (Ombudsinitiativ 2/2010)
04.05.kl.12:30Ändring av bestämmelserna om kvalificerad majoritet (Ombudsinitiativ 3/2010)
06.05.kl.15:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2009
07.05.kl.09:15Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010
07.05.kl.13:05Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen, konstitutionsutskottets betänkande 2/2010 om biskopmötets framställning 1/2010 - Första behandlingen
07.05.kl.13:05Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen, konstitutionsutskottets betänkande 2/2010 om biskopmötets framställning 1/2010 - Första behandlingen
07.05.kl.13:05Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen, konstitutionsutskottets betänkande 2/2010 om biskopmötets framställning 1/2010 - Första behandlingen
Hide details for 20092009
04.05.kl.13:00Ändring av de bestämmelser i valordningen för kyrkan som gäller färgen på röstsedeln och räkningen av förhandsröster i församlingsval (Kyrkostyrelsens framställning 4/2009)
05.05.kl.09:15Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2008 (Verksamhetsberättelse 2/2009)
07.05.kl.09:15Elektorernas förslag 1/2009 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för verksamhetsavdelningen
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
08.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1a/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader - Fortsatt första behandlingen
03.11.kl.13:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
05.11.kl.09:15Elektorernas förslag 4/2009 om val av medlemmar och ersättare i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk
05.11.kl.15:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
06.11.kl.11:15
Hide details for 20082008
06.05.kl.09:45Övergång till ett enda val i kyrkliga samfälligheter (Stiftsfullmäktiges framställning 1/2008)
06.05.kl.09:45Utveckling av församlingsvalen (Stiftsfullmäktiges framställning 2/2008)
07.05.kl.09:00Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2007 (Verksamhetsberättelse 2/2008)
08.05.kl.09:00Jämlikhet för handikappade vid anställning i kyrklig tjänst (Ombudsinitiativ 6/2008)
08.05.kl.09:00Utveckling av parokialsystemet (Ombudsinitiativ 8/2008)
09.05.kl.10:55Allmänna utskottets betänkande 1/2008 om stiftsfullmäktiges framställning 1/2008 som gäller övergång till ett enda val i kyrkliga samfälligheter
05.11.kl.09:15Ändring av valet av ärkebiskop (Stiftsfullmäktiges framställning 9/2008)
05.11.kl.09:15Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 5/2008)
05.11.kl.15:30Kyrkostyrelsens frågetimme
06.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
06.11.kl.15:00Revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 9/2008)
07.11.kl.10:35Allmänna utskottets betänkande 5/2008 om stiftsfullmäktiges framställning 2/2008 som gäller utveckling av församlingsvalen
Hide details for Behm SariBehm Sari
Hide details for 20152015
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
Hide details for 20142014
06.05.kl.12:30Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (Kyrkostyrelsens framställning 3/2014)
07.05.kl.18:00Tillfogande av alternativ i formuläret för vigning till äktenskap i de fall där den ena eller båda parterna har barn (Ombudsinitiativ 2/2014)
05.11.kl.09:00Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 4/2014
06.11.kl.18:00Tillfogande av alternativ i formuläret för vigsel till äktenskap i de fall där den ena eller båda parterna har barn, handboksutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 2/2014
Hide details for 20132013
07.11.kl.10:15Val av medlemmar och ersättare i Kyrkans arbetsmarknadsverks delegation för åren 2014-2017, elektorernas förslag 3/2013
07.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016, ekonomiutskottets betänkande 4/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2013 och budgetinitiativ 1/2013
07.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016, ekonomiutskottets betänkande 4/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2013 och budgetinitiativ 1/2013
07.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016, ekonomiutskottets betänkande 4/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2013 och budgetinitiativ 1/2013
07.11.kl.13:00Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet, allmänna utskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 3/2013
Hide details for 20122012
08.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
10.05.kl.15:30Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen (Ombudsinitiativ 3/2012)
09.11.kl.11:15Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar, allmänna utskottets betänkande 4/2012 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2012
Hide details for Björkstrand GustavBjörkstrand Gustav
Hide details for 20092009
05.05.kl.10:35Kravet på kunskaper i finska för kyrkoherdar och andra anställda i församlingar på Åland (Stiftsfullmäktiges framställning 5/2009)
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 3/2009 som gäller översättning av evangelieboken till finskt teckenspråk - Första behandlingen
08.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1a/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader - Fortsatt första behandlingen
08.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1a/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader - Fortsatt första behandlingen
08.05.kl.11:45
Hide details for 20082008
09.05.kl.10:55Handboksutskottets betänkande 1/2008 om ombudsinitiativ 4/2008 som gäller återgång till den ursprunliga formuleringen av Herrens välsignelse i gudstjänstsammanhang
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
04.11.kl.09:15Kyrkans fyraårsberättelse 2004-2007
Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2008)
05.11.kl.15:30Kyrkostyrelsens frågetimme
06.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
07.11.kl.09:15Handboksutskottets betänkande 2/2008 om ombudsinitiativ 1/2008 som gäller utgivning av finska psalmboken utan bilagorna om innehållet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar
07.11.kl.09:15Handboksutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 7/2008 som gäller översättning av mässa och kyrkliga förrättningar till finskt teckenspråk
Hide details for 20072007
07.05.kl.13:00Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 2/2006)
08.05.kl.09:00Ändring av kyrkostyrelsens reglemente till arbetsordning (Kyrkostyrelsens framställning 6/2007)
08.05.kl.12:30Kodifiering av kyrkolagstiftningen (Meddelande till kyrkomötet 1/2007)
11.05.kl.10:00Lagutskottets betänkande 3/2007 om kyrkostyrelsens framställning 1/2007, som gäller pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 5/2007 om kyrkostyrelsens framställning 8/2007 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2008 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2008 - 2010 samt om budgetinitiativ 1/2007
08.11.kl.11:10Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.14:15Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
Hide details for Cantell RistoCantell Risto
Hide details for 20102010
04.05.kl.12:30Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2009 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2010)
12.11.kl.13:00Sessionen avslutas
Hide details for 20092009
04.05.kl.13:00Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2008 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2009)
04.05.kl.13:00Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2008 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2009)
02.11.kl.12:45Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan Suomen metodistikirkko samt Finlands svenska metodistkyrka (Kyrkostyrelsens framställning 8/2009)
02.11.kl.12:45Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan Suomen metodistikirkko samt Finlands svenska metodistkyrka (Kyrkostyrelsens framställning 8/2009)
04.11.kl.16:00Frågetimme
04.11.kl.16:00Frågetimme
Hide details for 20082008
07.05.kl.09:00Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2007 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet (Verksamhetsberättelse 1/2008)
07.11.kl.10:35Ekonomiutskottets betänkande 4/2008 om kyrkostyrelsens framställning 8/2008 som gäller ändring av stadgarna för Kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter
Hide details for 20072007
08.05.kl.12:30Kyrkostyrelsens frågetimme
Hide details for 20062006
10.05.kl.15:30Kyrkostyrelsens frågetimme
Hide details for 20052005
07.11.kl.13:00Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Svenska kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 9/2005)
07.11.kl.13:00Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Svenska kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 9/2005)
Hide details for Eero PaavoEero Paavo
Hide details for 20112011
02.05.kl.13:00Utveckling av parokialprincipen; Kyrkostyrelsens utredning för kyrkomötet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2011)
05.05.kl.09:00Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2010, allmänna utskottets betänkande 1/2011
09.11.kl.15:30Frågetimme
Hide details for 20102010
03.05.kl.12:45Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 2/2010)
06.05.kl.15:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2009
06.05.kl.15:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2009
Hide details for 20092009
04.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2009)
05.05.kl.10:35Initiativrätt i stiftsfullmäktige (KL 17 b:1) (Stiftsfullmäktiges framställning 1/2009)
05.05.kl.10:35Statistikföringen i församlingarna (Stiftsfullmäktiges framställning 4/2009)
06.05.kl.15:30Frågetimme
07.05.kl.09:15Elektorernas förslag 1/2009 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för verksamhetsavdelningen
02.11.kl.12:45Kyrkans centralfonds budget för 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för 2010 - 2012 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2009)
03.11.kl.13:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
04.11.kl.18:00Allmänna utskottets betänkande 9/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 4/2009 som gäller statistikföringen i församlingarna
Hide details for 20082008
08.05.kl.09:00Utveckling av församlingarnas gudstjänstliv (Ombudsinitiativ 9/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
06.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
06.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
Hide details for 20072007
08.05.kl.12:30Mellanrapport från arbetsgruppen för kyrkans strategi 2015 (Meddelande till kyrkomötet 2/2007)
09.05.kl.09:00Klimatprogram för kyrkan (Ombudsinitiativ 1/2007)
11.05.kl.10:00Konstitutionsutskottets betänkande 1/2007 om ombudsinitiativ 1/2007 som gäller klimatprogram för kyrkan
06.11.kl.09:00Rösträttsåldern i församlingsval (Kyrkostyrelsens framställning 9/2007)
08.11.kl.14:15Lagutskottets betänkande 5/2007 om kyrkostyrelsens framställning 9/2007 som gäller rösträttsåldern i församlingsval
Hide details for 20062006
09.05.kl.09:00Ändring av kyrkoherdeval till indirekt val (Ombudsinitiativ 2/2006)
10.05.kl.15:30Kyrkostyrelsens frågetimme
11.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 2/2006 om stiftsfullmäktiges framställning 3/2006 som gäller förnyandet av val av kontraktsprost
08.11.kl.09:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2006 om ombudsinitiativ 7/2006 som gäller sänkning av rösträttsåldern i församlingsval till 16 år
Hide details for 20052005
09.05.kl.13:00Ändring av grunderna för bestämmande av utjämningsgränsen vid komplettering av skatteintäkter (Kyrkostyrelsens framställning 6/2005)
09.05.kl.13:00Kyrkans avtalsdelegations och dess byrås verksamhet år 2004
12.05.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 1/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 7/2004 som gäller ändring av avgiftsgrunden för Kyrkans centralfonds grundavgift och justering av grunderna för fördelningen av samfundsskatteandelen
07.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för 2006-2008 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2005)
08.11.kl.09:00Ändring av arbetsordningen för kyrkomötet (Kyrkostyrelsens framställning 8/2005)
10.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 6/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 7/2005, som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2006-2008, samt med anledning av budgetinitiativ 1/2005
Hide details for Esko TimoEsko Timo
Hide details for 20092009
03.11.kl.13:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
03.11.kl.13:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
05.11.kl.15:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
Hide details for Eskola SeikkoEskola Seikko
Hide details for 20072007
09.05.kl.09:00Förenkling av församlingsval i kyrkliga samfälligheter (Stiftsfullmäktiges framställning 1/2007/Esbo stift)
09.05.kl.14:30Allmänna utskottets betänkande 1/2007 om ombudsinitiativ 2/2006 som gäller ändring av kyrkoherdeval till indirekt val
06.11.kl.09:00Rösträttsåldern i församlingsval (Kyrkostyrelsens framställning 9/2007)
Hide details for 20062006
09.05.kl.09:00Ändring av kyrkoherdeval till indirekt val (Ombudsinitiativ 2/2006)
09.05.kl.09:00Överförandet av biskopsval till stiftsfullmäktige (Ombudsinitiativ 3/2006)
08.11.kl.09:00Förvaltningsutskottets betänkande 3/2006 om ombudsinitiativ 4/2006 som gäller närvaro- och yttranderätt för stiftsfullmäktiges vice ordförande vid domkapitlets sammanträde
08.11.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 5/2006 om ombudsinitiativ 3/2006 som gäller överförandet av biskopsval till stiftsfullmäktige
08.11.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 5/2006 om ombudsinitiativ 3/2006 som gäller överförandet av biskopsval till stiftsfullmäktige
Hide details for 20052005
09.05.kl.13:00Ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen med anledning av möjligheten till dubbelt medlemskap i den nya religionsfrihetslagen (Kyrkostyrelsens framställning 5/2005)
10.05.kl.13:00Allmänna utskottets betänkande 1/2005 om kyrkans fyraårsberättelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2000 - 2003
12.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4 /2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 2/2005 som gäller komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken
12.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4 /2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 2/2005 som gäller komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken
12.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 2/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 3/2005 som gäller ändring av 6:32 b § i kyrkoordningen
12.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 2/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 3/2005 som gäller ändring av 6:32 b § i kyrkoordningen
08.11.kl.09:00Ändring av arbetsordningen för kyrkomötet (Kyrkostyrelsens framställning 8/2005)
10.11.kl.13:15Lagutskottets betänkande 7/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 8/2005 som gäller ändring av arbetsordningen för kyrkomötet
10.11.kl.13:15Lagutskottets betänkande 7/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 8/2005 som gäller ändring av arbetsordningen för kyrkomötet
Hide details for Fröman KimFröman Kim
Hide details for 20072007
09.05.kl.14:30Lagutskottets betänkande 1/2007 om kyrkostyrelsens framställning 3/2006 som gäller ändring av kyrkolagen för införande av ett gemensamt medlemsdatasystem för kyrkan
09.05.kl.14:30Lagutskottets betänkande 1/2007 om kyrkostyrelsens framställning 3/2006 som gäller ändring av kyrkolagen för införande av ett gemensamt medlemsdatasystem för kyrkan
10.05.kl.13:00Lagutskottets betänkande 2/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2007 som gäller närvaro- och yttranderätt för stiftsfullmäktiges vice ordförande vid domkapitlets sammanträde
11.05.kl.10:00Lagutskottets betänkande 3/2007 om kyrkostyrelsens framställning 1/2007, som gäller pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 5/2007 om kyrkostyrelsens framställning 9/2007 som gäller rösträttsåldern i församlingsval
08.11.kl.11:10Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.11:10Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.11:10Elektorernas förslag 1/2007 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för förvaltningsavdelningen
08.11.kl.14:15Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
Hide details for 20062006
11.05.kl.15:00Lagutskottets betänkande 1/2006 om biskopsmötets framställning 2/2006 som gäller behörighet för prästämbete
11.05.kl.15:00Lagutskottets betänkande 1/2006 om biskopsmötets framställning 2/2006 som gäller behörighet för prästämbete
Hide details for 20052005
11.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 1/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 12/2004 som gäller ändring av valbestämmelser och vissa förvaltningsbestämmelser i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
11.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 1/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 12/2004 som gäller ändring av valbestämmelser och vissa förvaltningsbestämmelser i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
11.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 1/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 12/2004 som gäller ändring av valbestämmelser och vissa förvaltningsbestämmelser i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
11.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 2/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 14/2004 som gäller möjligheten för en person utan hemkommun och personbeteckning att bli medlem i kyrkan
12.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 3/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 4/2005 som gäller ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen
12.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4 /2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 2/2005 som gäller komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken
12.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4 /2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 2/2005 som gäller komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken
12.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4 /2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 2/2005 som gäller komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken
12.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4 /2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 2/2005 som gäller komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken
10.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 5/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 3/2005 som gäller ändring av kyrkolagen med anledning av den nya upphandlingslagen
10.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 6/2005 om kyrkostyrelsens framställning 5/2005 som gäller en ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen med anledning av möjligheten till dubbelt medlemskap i den nya religionsfrihetslagen
10.11.kl.13:15Lagutskottets betänkande 7/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 8/2005 som gäller ändring av arbetsordningen för kyrkomötet
10.11.kl.13:15Lagutskottets betänkande 7/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 8/2005 som gäller ändring av arbetsordningen för kyrkomötet
Hide details for Gammals BrorGammals Bror
Hide details for 20162016
10.11.kl.18:00Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Hide details for Grönlund HenriettaGrönlund Henrietta
Hide details for 20102010
04.05.kl.12:30Främjande av mångfald på kyrkliga arbetsplatser (Ombudsinitiativ 2/2010)
05.05.kl.09:15Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
06.05.kl.15:00Utveckling av parokialsystemet, förvaltningsutskottets betänkande 1/2010 om ombudsinitiativ 8/2008
10.11.kl.09:15Främjande av mångfald på kyrkliga arbetsplatser, allmänna utskottets betänkande 4/2010 om ombudsinitiativ 2/2010
10.11.kl.09:15Främjande av mångfald på kyrkliga arbetsplatser, allmänna utskottets betänkande 4/2010 om ombudsinitiativ 2/2010
11.11.kl.09:15Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet, kontitutionsutskottets betänkande 4/2010 om biskopsmötets framställning 2/2010
Hide details for 20092009
04.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2009)
06.05.kl.09:15Stärkande av ungas delaktighet i vår kyrka (Ombudsinitiativ 6/2009)
03.11.kl.13:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
06.11.kl.09:15Allmänna utskottets betänkande 12/2009 om ombudsinitiativ 1/2009 som gäller utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands
Hide details for 20082008
06.05.kl.09:45Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2009 (Meddelande till kyrkomötet 1/2008)
08.05.kl.09:00Jämlikhet för handikappade vid anställning i kyrklig tjänst (Ombudsinitiativ 6/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
06.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
Hide details for Guttorm VeikkoGuttorm Veikko
Hide details for 20152015
06.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen
Hide details for 20142014
05.05.kl.13:00Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 2/2014)
09.05.kl.09:15Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning, lagutskottets betänkande 1/2014 om kyrkostyrelsens framställning 4/2013
06.11.kl.18:00
Hide details for 20122012
10.05.kl.15:30Bedömning av språkkonsekvenserna i strukturreformen och upprättande av en språkstrategi för kyrkan (Ombudsinitiativ 1/2012)
07.11.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
Hide details for Hagman PatrikHagman Patrik
Hide details for 20162016
11.05.kl.09:00Ändring av bestämmelserna om sättet att välja ärkebiskop i kyrkolagen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2016)
12.05.kl.09:00Ändring av tidpunkten för församlingsval och elektronisk förteckning över röstberättigade (Stiftsfullmäktigeframställning 3/2016)
Hide details for Hahtola Eeva-RiittaHahtola Eeva-Riitta
Hide details for 20162016
12.05.kl.09:00Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Edustaja-aloite 3/2016)
12.05.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
10.11.kl.18:00Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Hide details for Hallamaa JaanaHallamaa Jaana
Hide details for 20162016
11.05.kl.15:30Frågetimme
12.05.kl.09:00Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
Hide details for 20152015
05.05.kl.10:15Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2014 (Verksamhetsberättelse 1/2015)
04.11.kl.09:00Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014
05.11.kl.10:30Den nya äktenskapslagen, allmänna utskottets betänkande 3/2015 om ombudsinitiativ 2/2015
05.11.kl.Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet, lagutskottets betänkande 5/2015 om kyrkostyrelsens framställning 1/2015
Hide details for 20142014
09.05.kl.09:15Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2013, konstitutionsutskottets betänkande 1/2014
05.11.kl.16:00Frågetimme
05.11.kl.09:00Möjligheten att inrätta personförsamlingar i den nya församlingsstrukturen, förvaltningsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 4/2014
Hide details for 20132013
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
07.11.kl.13:00Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet, allmänna utskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 3/2013
Hide details for 20122012
09.05.kl.09:00Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2013 (Kyrkostyrelsen) (Meddelande till kyrkomötet 1/2012)
Hide details for Halonen ReinoHalonen Reino
Hide details for 20162016
12.05.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
Hide details for 20152015
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
Hide details for Halttunen MattiHalttunen Matti
Hide details for 20072007
08.05.kl.12:30Kyrkostyrelsens frågetimme
08.05.kl.12:30Kyrkostyrelsens frågetimme
08.05.kl.12:30Kyrkostyrelsens frågetimme
08.05.kl.12:30Kodifiering av kyrkolagstiftningen (Meddelande till kyrkomötet 1/2007)
08.05.kl.12:30Kyrkostyrelsens frågetimme
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.14:15
Hide details for 20062006
08.05.kl.13:00Ändring av bestämmelserna om underställelse och fastställelse gällande överlåtelse av fastighet i 14:4,1 § i kyrkolagen (Ombudsinitiativ 1/2006)
08.05.kl.13:00Om att avstå från ringa enskilda ändringar i kyrkolagen (Kyrkostyrelsens meddelande 1/2006)
07.11.kl.12:30Ändring av kyrkolagen för införande av ett gemensamt medlemsdatasystem för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställining 3/2006)
08.11.kl.09:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2006 om ombudsinitiativ 7/2006 som gäller sänkning av rösträttsåldern i församlingsval till 16 år
Hide details for 20052005
09.05.kl.13:00Ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen med anledning av möjligheten till dubbelt medlemskap i den nya religionsfrihetslagen (Kyrkostyrelsens framställning 5/2005)
10.05.kl.09:00Förslag till deklaration om eutanasi (Ombudsinitiativ 4/2005)
10.05.kl.09:00Förslag till deklaration om eutanasi (Ombudsinitiativ 4/2005)
11.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 1/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 12/2004 som gäller ändring av valbestämmelser och vissa förvaltningsbestämmelser i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
11.05.kl.15:30Kyrkostyrelsens frågetimme
11.05.kl.15:30Kyrkostyrelsens frågetimme
12.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 3/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 4/2005 som gäller ändring av 17 b kap. 4 § i kyrkolagen
Hide details for Harvala JukkaHarvala Jukka
Hide details for 20162016
12.05.kl.09:00Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
12.05.kl.09:00Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
12.05.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
10.11.kl.09:00Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Hide details for Hautala JukkaHautala Jukka
Hide details for 20162016
12.05.kl.09:00Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan (Ombudsinitiativ 2/2016)
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
10.11.kl.18:00Kyrkans framtidskommittés betänkande - Remissdebatten fortsätter
Hide details for 20132013
16.05.kl.09:00Sänkning av församlingsavgiftsprocenten, ekonomiutskottets betänkande 3/2013 om ombudsinitiativ 2/2013
Hide details for Hautala MarjattaHautala Marjatta
Hide details for 20162016
12.05.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
Hide details for Heikka MikkoHeikka Mikko
Hide details for 20112011
05.05.kl.14:30Ändring av 33 § 1 mom. i Kyrkostyrelsens reglemente, förvaltningsutskottets betänkande 1/2011 om kyrkostyrelsens framställning 7/2011
09.11.kl.18:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010 - Fortsatt behandling
09.11.kl.18:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010 - Fortsatt behandling
09.11.kl.18:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010 - Fortsatt behandling
09.11.kl.18:00Ändring av 35 § i Kyrkostyrelsens reglemente, förvaltningsutskottets betänkande 3/2011 om kyrkostyrelsens framställning 15/2011
09.11.kl.09:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010
09.11.kl.09:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010
11.11.kl.09:15
Hide details for 20102010
06.05.kl.15:00Utveckling av parokialsystemet, förvaltningsutskottets betänkande 1/2010 om ombudsinitiativ 8/2008
07.05.kl.13:05Revidering av prosteriindelningen och kontraktsprostens tjänst, förvaltningsutskottets betänkande 2/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 2/2009
07.05.kl.13:05Organisationskommissionens ordförande och storlek (KO 13 kap. 7 §), förvaltningsutskottets betänkande 3/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 6/2008
08.11.kl.13:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kyrkostyrelsens framställning 11/2010)
10.11.kl.18:00Totalreform av strukturerna för församlingarnas distriktsarbete och de benämningar som används i distriktsarbetet, förvaltningsutskottets betänkande 4/2010 om ombudsinitiativ 1/2010
Hide details for 20092009
07.05.kl.18:00Förvaltningsutskottets betänkande 1/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 3/2008 som gäller skillnad mellan användning av orden församling och områdesförsamling i namn
05.11.kl.15:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning
05.11.kl.15:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning
05.11.kl.15:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning
06.11.kl.09:15Förvaltningsutskottets betänkande 3/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 5/2009 som gäller kravet på kunskaper i finska för kyrkoherdar och andra anställda i församlingar på Åland
06.11.kl.09:15Förvaltningsutskottets betänkande 3/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 5/2009 som gäller kravet på kunskaper i finska för kyrkoherdar och andra anställda i församlingar på Åland
06.11.kl.09:15Förvaltningsutskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 11/2009 som gäller flyttning av Strömfors församling från S:t Michels stift till Helsingfors stift
Hide details for 20082008
06.05.kl.09:45Meddelande om ordförandena, vice ordförandena och sekreterarna för utskotten
07.05.kl.09:00Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2007 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet (Verksamhetsberättelse 1/2008)
04.11.kl.09:15Kyrkans fyraårsberättelse 2004-2007
Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2008)
Hide details for 20062006
06.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för 2007-2009 (Kyrkostyrelsens framställning 1/2006)
Hide details for Heikkilä PekkaHeikkilä Pekka
Hide details for 20122012
08.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
11.05.kl.10:35Riksomfattande hjälpledarbank (Ombudsinitiativ 4/2012)
Hide details for Heinilä PenttiHeinilä Pentti
Hide details for 20102010
05.05.kl.18:28Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
11.11.kl.09:15Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet, kontitutionsutskottets betänkande 4/2010 om biskopsmötets framställning 2/2010
Hide details for 20092009
08.05.kl.09:15Elektorernas förslag 3/2009 om val av medlem av kyrkostyrelsen för bestämd tid
02.11.kl.12:45Kyrkans centralfonds budget för 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för 2010 - 2012 (Kyrkostyrelsens framställning 7/2009)
Hide details for 20082008
06.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
06.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
Hide details for Heinonen LeenaHeinonen Leena
Hide details for 20062006
10.05.kl.09:00Förbud mot diskriminering på basis av kön och personlig övertygelse vid prästvigning (Ombudsinitiativ 5/2006)
10.05.kl.15:30Kyrkostyrelsens frågetimme
Hide details for Hella-Aro HannaHella-Aro Hanna
Hide details for 20152015
08.05.kl.10:00Den nya äktenskapslagen (Ombudsinitiativ 2/2015)
Hide details for 20122012
10.05.kl.09:00Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2012)
Hide details for Hermonen MerjaHermonen Merja
Hide details for 20112011
02.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 6/2011)
03.05.kl.12:30Inrättande av arbetsgrupp för stärkande av kyrkans enhet trots mångstämmigheten (Ombudsinitiativ 2/2011)
08.11.kl.12:30Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier, allmänna utskottets betänkande 2/2011 om ombudsinitiativ 1/2011
09.11.kl.15:30Frågetimme
09.11.kl.18:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010 - Fortsatt behandling
09.11.kl.09:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010
09.11.kl.09:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010
Hide details for 20102010
05.05.kl.18:28Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
05.05.kl.18:28Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
06.05.kl.15:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2009
07.05.kl.09:15Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010
07.05.kl.13:05Ändring av 15 kap. 10 § i kyrkoordningen, ekonomiutskottets betänkande 4/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2009 - Första behandlingen
07.05.kl.13:05Ändring av 15 kap. 10 § i kyrkoordningen, ekonomiutskottets betänkande 4/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2009 - Första behandlingen
07.05.kl.13:05Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen, konstitutionsutskottets betänkande 2/2010 om biskopmötets framställning 1/2010 - Första behandlingen
07.05.kl.13:05Ändring av 2 kap. 9 § 3 mom. och 12 § 2 mom. i kyrkoordningen, konstitutionsutskottets betänkande 2/2010 om biskopmötets framställning 1/2010 - Första behandlingen
10.11.kl.09:15Ändring av valet av ärkebiskop och revidering av ärkebiskopsämbetet och valet av ärkebiskop, lagutskottets betänkande 6/2010 om stiftsfullmäktigeframställning 9/2008 och ombudsinitiativ 4/2009
11.11.kl.09:15Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet, kontitutionsutskottets betänkande 4/2010 om biskopsmötets framställning 2/2010
12.11.kl.09:15Initiativrätt till stiftsfullmäktige; ändring av 16 kap. 2 § och 17 b kap. i kyrkolagen, lagutskottets betänkande 8/2010 om kyrkostyrelsens framställning 10/2010 - Första behandlingen
Hide details for 20092009
04.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2009)
05.05.kl.10:35Ändring av minimiantelat faddrar (KO 2:17,1) (Stiftsfullmäktiges framställning 3/2009)
06.05.kl.09:15Barns rättigheter och barnkonsekvensbedömning i vår kyrka (Ombudsinitiativ 5/2009)
07.05.kl.09:15Elektorernas förslag 1/2009 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för verksamhetsavdelningen
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
02.11.kl.12:45Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan Suomen metodistikirkko samt Finlands svenska metodistkyrka (Kyrkostyrelsens framställning 8/2009)
02.11.kl.12:45Återinförande av annandag pingst (Stiftsfullmäktigeframställning 6/2009)
03.11.kl.13:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
04.11.kl.18:00Konstitutionsutskottets betänkande 2/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 3/2009 och ombudsinitiativ 7/2009 som gäller ändring av minimiantalet faddrar
04.11.kl.18:00Allmänna utskottets betänkande 7/2009 om ombudsinitiativ 3/2009 som gäller stödjande av kyrkans arbete bland utvecklingsstörda och främjande av tillgängligheten i församlingsarbetet
04.11.kl.18:00Allmänna utskottets betänkande 8/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 1/2009 som gäller initiativrätt i stiftsfullmäktige
05.11.kl.15:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
05.11.kl.15:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
05.11.kl.15:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning
06.11.kl.09:15Allmänna utskottets betänkande 12/2009 om ombudsinitiativ 1/2009 som gäller utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands
06.11.kl.09:15Allmänna utskottets betänkande 12/2009 om ombudsinitiativ 1/2009 som gäller utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands
06.11.kl.09:15Allmänna utskottets betänkande 12/2009 om ombudsinitiativ 1/2009 som gäller utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands
Hide details for 20082008
07.05.kl.14:35Utgivning av finska psalmboken utan bilagorna om innehållet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar (Ombudsinitiativ 1/2008)
08.05.kl.09:00Utveckling av parokialsystemet (Ombudsinitiativ 8/2008)
08.05.kl.09:00Korrigering av inkonsekvens i stiftsfullmäktiges verksamhetstid (Ombudsinitiativ 10/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
05.11.kl.09:15Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 5/2008)
06.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 3/2008 om kyrkostyrelsens framställning 4/2008 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2009 - 2011 samt om budgetinitiativ 1, 2 och 3/2008
Hide details for Hiilamo HeikkiHiilamo Heikki
Hide details for 20152015
05.05.kl.10:15Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2014 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2015)
06.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Toinen käsittely
07.05.kl.18:00Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2015) - Remissdebatten fortsätter
08.05.kl.10:00Den nya äktenskapslagen (Ombudsinitiativ 2/2015)
Hide details for 20142014
05.05.kl.13:00Ersättning av kostnader för skötseln av de religiösa samfundens samhälleliga uppgifter (Kyrkostyrelsens framställning 1/2014)
05.05.kl.13:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (Kyrkostyrelsens framställning 3/2014)
08.05.kl.09:00Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning, lagutskottets betänkande 1/2014 om kyrkostyrelsene framställning 4/2013 - Första behandlingen
08.05.kl.15:00Kyrkomötets uppdrag som gäller stärkandet av de ungas delaktighet (Meddelande till kyrkomötet 3/2014)
09.05.kl.09:15Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning, lagutskottets betänkande 1/2014 om kyrkostyrelsens framställning 4/2013
04.11.kl.12:30Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kyrkostyrelsens framställning 7/2014)
05.11.kl.16:00Frågetimme
05.11.kl.18:00Revidering av kyrkans organisation och inskränkning av kyrkans centralförvaltning, framtidsutskottets betänkande 1/2014 om ombudsinitiativ 5/2014
06.11.kl.14:30Kyrkans centralfonds budget för 2015 och verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017, ekonomiutskottets betänkande 4/2014 om Kyrkostyrelsens framställningar 6/2014
Hide details for 20132013
06.11.kl.09:00Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 7/2012
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.09:00Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 7/2012
06.11.kl.09:00Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 7/2012
06.11.kl.09:00Ändring av bestämmelsen om kvalificerad majoritet i kyrkomötet, lagutskottets betänkande 2/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 7/2012
Hide details for 20122012
08.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
09.05.kl.09:00Budgetförslag till Kyrkans centralfonds budget för 2013 (Kyrkostyrelsen) (Meddelande till kyrkomötet 1/2012)
09.05.kl.15:30Frågetimme
11.05.kl.10:35Utredning och anvisningar för församlingarna om användning av donations- och testamentsmedel (Ombudsinitiativ 5/2012)
11.05.kl.10:35Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (Ombudsinitiativ 6/2012)
05.11.kl.13:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
07.11.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
07.11.kl.15:30Frågetimme
07.11.kl.18:00Kyrkans fyraårsberättelse 2008-2011. Utmanad kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 9/2012)
Hide details for Hiilamo KirsiHiilamo Kirsi
Hide details for 20162016
12.05.kl.09:00Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Edustaja-aloite 3/2016)
12.05.kl.09:00Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Edustaja-aloite 3/2016)
08.11.kl.10:30Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2016)
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
10.11.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudsinitiativ 3/2016
10.11.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudsinitiativ 3/2016
10.11.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap, allmänna utskottets betänkande 3/2016 om ombudsinitiativ 3/2016
Hide details for 20152015
05.05.kl.10:15Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2014 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2015)
06.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
08.05.kl.10:00Den nya äktenskapslagen (Ombudsinitiativ 2/2015)
03.11.kl.10:15Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2016 och verksamhets- och ekonomiplan för 2016-2018 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2015)
05.11.kl.Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet, lagutskottets betänkande 5/2015 om kyrkostyrelsens framställning 1/2015
Hide details for 20142014
05.05.kl.13:00Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2013 (Verksamhetsberättelse 1/2014)
07.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (Kyrkostyrelsens framställning 3/2014) - Remissdebatten fortsätter
08.05.kl.09:00Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2013, ekonomiutskottets betänkande 1/2014
Hide details for 20132013
13.05.kl.13:00Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2012 (Verksamhetsberättelse 1/2013)
13.05.kl.13:00Nytt sätt att välja lekmannaombud till kyrkomötet (Ombudsinitiativ 3/2013)
15.05.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
16.05.kl.14:30Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn, lagsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 12/2012
04.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2013)
05.11.kl.12:30Utökning av röstningssätten i kyrkliga val (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2013)
06.11.kl.15:30Frågetimme
07.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016, ekonomiutskottets betänkande 4/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2013 och budgetinitiativ 1/2013
Hide details for 20122012
07.05.kl.13:30Val av första vice ordförande för perioden 1.5.2012 - 30.4.2016
08.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
10.05.kl.09:00Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2012)
10.05.kl.15:30Utökad dopundervisning och tidigareläggning av konfirmandundervisningen (Ombudsinitiativ 3/2012)
11.05.kl.10:35Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet (Ombudsinitiativ 6/2012)
05.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 8/2012)
07.11.kl.09:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
07.11.kl.18:00Kyrkans fyraårsberättelse 2008-2011. Utmanad kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 9/2012)
08.11.kl.09:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013 – 2015, ekonomiutskottets betänkande 5/2012 om kyrkostyrelsens framställning 8/2012 och budgetinitiativ 1/2012
Hide details for Hiitola JoniHiitola Joni
Hide details for 20092009
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
07.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader
08.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1a/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader - Fortsatt första behandlingen
08.05.kl.09:15Lagutskottets betänkande 1a/2009 om kyrkostyrelsens framställningar 1/2008 och 1a/2008 samt ombudsinitiativ 3/2008, vilka gäller revidering av kyrkolagens bestämmelser som gäller skyddet av kyrkliga byggnader - Fortsatt första behandlingen
Hide details for Himanka Mikko A.Himanka Mikko A.
Hide details for 20162016
10.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 (Verksamhetsberättelse 1/2016)
11.05.kl.09:00Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 (Verksamhetsberättelse 1/2016) - Remissdebatten fortsätter
12.05.kl.14:30Utredning av alternativet att avstå från vigsel till äktenskap (Ombudsinitiativ 3/2016)
08.11.kl.10:30Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om rätt för medlemmar av andra kristna kyrkor att delta i nattvarden (Biskopsmötets framställning 2/2016)
08.11.kl.10:30Kyrkans framtidskommittés betänkande
09.11.kl.15:00Frågetimme
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
11.11.kl.09:15Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan, allmänna utskottets betänkande 5/2016 om ombudsinitiativ 2/2016
Hide details for Huokuna PekkaHuokuna Pekka
Hide details for 20162016
09.05.kl.11:45Kyrkomötets sekretariat under mandatperioden 2016-2020 (Kyrkostyrelsens brev 1/2016)
11.05.kl.15:30Frågetimme
08.11.kl.10:30Kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 (Kyrkostyrelsens framställning 5/2016)
09.11.kl.15:00Frågetimme
09.11.kl.15:00Biskopsmötets redogörelse med anledning av ändring av äktenskapslagen (Biskopsmötets brev 1/2016)
Juridisk utredning av följderna av ändringen i äktenskapslagen (Kyrkostyrelsens brev 4/2016)
Diskussionsmodell med tillhörande material till stöd för samtal mellan personer med olika uppfattning om äktenskapet (Kyrkostyrelsens brev 5/2016)
Hide details for 20152015
05.05.kl.10:15Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken (Kyrkostyrelsens framställning 13/2014)
05.05.kl.10:15Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2015)
06.05.kl.16:00Frågetimme
06.05.kl.16:00Frågetimme
07.05.kl.18:00Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2015) - Remissdebatten fortsätter
Hide details for 20142014
05.05.kl.13:00Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, Kyrkostyrelsens personalrapport, Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för år 2013 (Verksamhetsberättelse 1/2014)
05.05.kl.13:00Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 2/2014)
05.05.kl.13:00Fogandet av en bestämmelse om barnkonsekvensanalys till 23 kapitlet i kyrkoordningen (Kyrkostyrelsens framställning 2/2014)
07.05.kl.14:30Frågetimme
07.05.kl.14:30Frågetimme
07.05.kl.14:30Frågetimme
08.05.kl.15:00Kyrkomötets uppdrag som gäller stärkandet av de ungas delaktighet (Meddelande till kyrkomötet 3/2014)
08.05.kl.15:00Kyrkomötets uppdrag som gäller stärkandet av de ungas delaktighet (Meddelande till kyrkomötet 3/2014)
08.05.kl.15:00Kyrkomötets uppdrag som gäller stärkandet av de ungas delaktighet (Meddelande till kyrkomötet 3/2014)
Hide details for 20132013
15.05.kl.15:30Frågetimme
15.05.kl.15:30Frågetimme
16.05.kl.14:30Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn, lagsutskottets betänkande 1/2013 om Kyrkostyrelsens framställning 12/2012
04.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2013)
04.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2014 och verksamhets- och ekonomiplan för 2014-2016 (Kyrkostyrelsens framställning 3/2013)
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
06.11.kl.15:30Frågetimme
Hide details for 20122012
08.05.kl.09:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse 2011, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
09.05.kl.15:30Frågetimme
09.05.kl.15:30Frågetimme
09.05.kl.15:30Frågetimme
09.05.kl.15:30Frågetimme
05.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013-2015 (Kyrkostyrelsens framställning 8/2012)
06.11.kl.12:30Komplettering av 25 kap. i kyrkolagen med bestämmelser om barnkonsekvensanalys och hörande av barn (Kyrkostyrelsens framställning 12/2012)
06.11.kl.12:30Översättning av hemvälsignelse till finskt teckenspråk (Kyrkostyrelsens framställning 10/2012)
07.11.kl.15:30Frågetimme
07.11.kl.15:30Frågetimme
08.11.kl.09:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013 – 2015, ekonomiutskottets betänkande 5/2012 om kyrkostyrelsens framställning 8/2012 och budgetinitiativ 1/2012
08.11.kl.09:00Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan för 2013 – 2015, ekonomiutskottets betänkande 5/2012 om kyrkostyrelsens framställning 8/2012 och budgetinitiativ 1/2012
Hide details for 20112011
02.05.kl.13:00Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om diakonatet (Kyrkostyrelsens framställning 2/2011)
04.05.kl.15:30Frågetimme
09.11.kl.15:30Frågetimme
09.11.kl.15:30Frågetimme
Hide details for 20102010
03.05.kl.12:45Översättning till finskt teckenspråk av Gamla testamentets skapelseberättelser (1 Mos. 1:1-4:16, 6:1-9:17) (Kyrkostyrelsens framställning 5/2010)
03.05.kl.12:45Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2009, Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt Kyrkostyrelsens personalbokslut
03.05.kl.12:45Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 2/2010)
05.05.kl.16:00Frågetimme
07.05.kl.09:15Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010
10.11.kl.16:00Frågetimme
Hide details for 20092009
04.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2009)
06.05.kl.09:15Stärkande av ungas delaktighet i vår kyrka (Ombudsinitiativ 6/2009)
08.05.kl.09:15Elektorernas förslag 3/2009 om val av medlem av kyrkostyrelsen för bestämd tid
04.11.kl.16:00Frågetimme
04.11.kl.16:00Frågetimme
04.11.kl.16:00Frågetimme
04.11.kl.18:00Allmänna utskottets betänkande 7/2009 om ombudsinitiativ 3/2009 som gäller stödjande av kyrkans arbete bland utvecklingsstörda och främjande av tillgängligheten i församlingsarbetet
06.11.kl.09:15Allmänna utskottets betänkande 10/2009 om ombudsinitiativ 2/2009 som gäller tillsättande av en kommitté för att analysera kyrkans omvärld och förändringar i den samt skissera nödvändiga förnyelseåtgärder
Hide details for 20082008
07.05.kl.14:35Utgivning av finska psalmboken utan bilagorna om innehållet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar (Ombudsinitiativ 1/2008)
08.05.kl.09:00Utveckling av församlingarnas gudstjänstliv (Ombudsinitiativ 9/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
Hide details for Huomo MattiHuomo Matti
Hide details for 20152015
05.05.kl.10:15Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken (Kyrkostyrelsens framställning 13/2014)
06.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.09:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Första behandlingen (fortsätter)
07.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer, lagutskottets betänkande 1/2015 om Kyrkostyrelsens framställning 3/2014 - Toinen käsittely
07.05.kl.18:00Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2015) - Remissdebatten fortsätter
08.05.kl.10:00Kyries plats i mässan (Ombudsinitiativ 3/2015)
08.05.kl.10:00Kyries plats i mässan (Ombudsinitiativ 3/2015)
04.11.kl.09:00Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014
04.11.kl.09:00Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014
04.11.kl.09:00Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014
04.11.kl.09:00Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014
04.11.kl.09:00Godkännande av tilläggshäftet till psalmboken, handbokutskottets betänkande 1/2015 om kyrkostyrelsens framställning 13/2014
05.11.kl.Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet, lagutskottets betänkande 5/2015 om kyrkostyrelsens framställning 1/2015
05.11.kl.Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om nya diakonämbetet, lagutskottets betänkande 5/2015 om kyrkostyrelsens framställning 1/2015
Hide details for 20142014
05.05.kl.13:00Utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den ersättning som ska betalas till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhälleliga uppgifter (Kyrkostyrelsens framställning 4/2014)
07.05.kl.18:00Ändring av lagstiftningen om kyrkans lokala strukturer (Kyrkostyrelsens framställning 3/2014) - Remissdebatten fortsätter
09.05.kl.09:15Revidering av bestämmelserna om kyrkans centralförvaltning, lagutskottets betänkande 1/2014 om kyrkostyrelsens framställning 4/2013
Hide details for 20132013
15.05.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna, förvaltningsutskottets betänkande 1/2013 om kyrkostyrelsens framställning 11/2012 (behanlingen fortsätter)
Hide details for 20122012
10.05.kl.09:00Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar (Stiftsfullmäktigeframställning 1/2012)
07.11.kl.18:00Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna (Kyrkostyrelsens framställning 11/2012)
08.11.kl.13:20Kyrkans fyraårsberättelse 2008-2011. Utmanad kyrka. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2008-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 9/2012)
09.11.kl.11:15Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar, allmänna utskottets betänkande 4/2012 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2012
09.11.kl.11:15Avgiftsbelagda jordfästningar för icke-medlemmar, allmänna utskottets betänkande 4/2012 om stiftsfullmäktigeframställning 1/2012
Hide details for Huotari VoittoHuotari Voitto
Hide details for 20082008
07.05.kl.09:00Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse och kyrkostyrelsens personalbokslut för år 2007 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet (Verksamhetsberättelse 1/2008)
08.05.kl.09:00Utveckling av parokialsystemet (Ombudsinitiativ 8/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
04.11.kl.09:15Kyrkans fyraårsberättelse 2004-2007
Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2008)
04.11.kl.09:15Skillnad mellan användning av "församling" och "områdesförsamling" i namn (Stiftsfullmäktiges framställning 3/2008)
07.11.kl.09:15Allmänna utskottets betänkande 3/2008 om ombudsinitiativ 5/2008 som gäller utökning och breddande av undervisningen om parrelationer och familj i konfirmandarbetet
07.11.kl.10:35
Hide details for 20072007
11.05.kl.10:00Förvaltningsutskottets betänkande 1/2007 om kyrkostyrelsens framställning 5/2007 som gäller ändring av kyrkostyrelsens reglemente
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.11:10Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
Hide details for 20062006
09.05.kl.09:00Ändring av kyrkoherdeval till indirekt val (Ombudsinitiativ 2/2006)
11.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 1/2006 om kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser (s. 1-15, 20-27, 32-105 och 122-158) och personalbokslut för år 2005
11.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 2/2006 om stiftsfullmäktiges framställning 3/2006 som gäller förnyandet av val av kontraktsprost
11.05.kl.15:00Förvaltningsutskottets betänkande 1/2006 om stiftsfullmäktiges framställning 2/2006 som gäller byrokratin i kyrkan
07.11.kl.09:00Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 2/2006)
08.11.kl.09:00Förvaltningsutskottets betänkande 3/2006 om ombudsinitiativ 4/2006 som gäller närvaro- och yttranderätt för stiftsfullmäktiges vice ordförande vid domkapitlets sammanträde
08.11.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 5/2006 om ombudsinitiativ 3/2006 som gäller överförandet av biskopsval till stiftsfullmäktige
08.11.kl.15:00Revidering av kyrkans centralfonds understödssystem (Meddelande till kyrkomötet 3/2006)
08.11.kl.09:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2006 om ombudsinitiativ 7/2006 som gäller sänkning av rösträttsåldern i församlingsval till 16 år
Hide details for 20052005
12.05.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4 /2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 2/2005 som gäller komplettering av kyrkolagen med en bestämmelse om kyrkliga utmärkelsetecken
12.05.kl.09:00Allmänna utskottets betänkande 3/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 4/2005 som gäller ändring av 17 b kap. 4 § i kyrkolagen
12.05.kl.13:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2005 med anledning av stiftsfullmäktiges framställning 2/2005 som gäller offentligheten vid stiftsfullmäktiges sammanträden
09.11.kl.13:00Kyrkostyrelsens åtgärder i framtida frågor som rör kyrkan (Kanslichefens meddelande 1/2005)
10.11.kl.09:00Ekonomiutskottets betänkande 6/2005 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 7/2005, som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2006 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2006-2008, samt med anledning av budgetinitiativ 1/2005
Hide details for Huovinen EeroHuovinen Eero
Hide details for 20102010
03.05.kl.12:45Meddelande om placering i utskott
06.05.kl.09:15Val av ecklesiastikråd till tjänsten som Kyrkostyrelsens kanslichef, elektorernas förslag 1/2010
06.05.kl.09:15Val av ecklesiastikråd till tjänsten som chef för Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, elektorernas förslag 2/2010
06.05.kl.09:15Val av revisorer för kyrkans centralfond, elektorernas förslag 3/2010
07.05.kl.13:05Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2009, konstitutionsutskottets betänkande 3/2010 om kyrkostyrelsens framställning 7/2010
07.05.kl.16:05
Hide details for 20092009
04.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2009)
07.05.kl.09:15Elektorernas förslag 1/2009 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för verksamhetsavdelningen
07.05.kl.09:15Elektorernas förslag 1/2009 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för verksamhetsavdelningen
07.05.kl.09:15Elektorernas förslag 2/2009 som gäller val av ersättare i Kyrkans utrikesråd
02.11.kl.12:45Avtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan Suomen metodistikirkko samt Finlands svenska metodistkyrka (Kyrkostyrelsens framställning 8/2009)
02.11.kl.12:45Flyttning av Strömfors församling från S:t Michels stift till Helsingfors stift (Kyrkostyrelsens framställning 11/2009)
05.11.kl.09:15Ekonomiutskottets betänkande 4/2009 om kyrkostyrelsens framställning 7/2009 som innehåller förslag till Kyrkans centralfonds budget för år 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2010-2012 samt om budgetinitiativ 1-2/2009
05.11.kl.09:15Elektorernas förslag 5/2009 som gäller val av ersättare i Kyrkans utrikesråd
05.11.kl.09:15Elektorernas förslag 6/2009 som gäller val av medlemmar och ersättare i Kyrkans utrikesråd
05.11.kl.09:15Elektorernas förslag 6/2009 som gäller val av medlemmar och ersättare i Kyrkans utrikesråd
05.11.kl.15:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning
05.11.kl.15:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning
05.11.kl.15:00Förvaltningsutskottets betänkande 2/2009 om kyrkostyrelsens framställning 9/2008 som gäller revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om kyrkans centralförvaltning
Hide details for 20082008
06.05.kl.09:45Meddelande om ordförandena, vice ordförandena och sekreterarna för utskotten
08.05.kl.09:00Korrigering av inkonsekvens i stiftsfullmäktiges verksamhetstid (Ombudsinitiativ 10/2008)
08.05.kl.09:00Elektorernas förslag 3/2008 om val av medlemmar av kyrkostyrelsen för bestämd tid
08.05.kl.16:42Kyrkomötets arbetsordning (Talmanskonferensens framställning 1/2008)
Hide details for 20072007
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
07.11.kl.09:00Lagutskottets betänkande 4/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.11:10Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.11:10Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.11:10Lagutskottets betänkande 4a/2007 om kyrkostyrelsens framställning 2/2006 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
08.11.kl.11:10Elektorernas förslag 1/2007 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för förvaltningsavdelningen
Hide details for 20062006
08.05.kl.13:00Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för år 2005 samt Kyrkans centralfonds bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
09.05.kl.09:00Ändring av kyrkoherdeval till indirekt val (Ombudsinitiativ 2/2006)
11.05.kl.09:00Konstitutionsutskottets betänkande 1/2006 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 9/2005 som gäller ett avtal som ingås med Svenska kyrkan
11.05.kl.09:00Konstitutionsutskottets betänkande 1/2006 med anledning av kyrkostyrelsens framställning 9/2005 som gäller ett avtal som ingås med Svenska kyrkan
06.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2007 och verksamhets- och ekonomiplan för 2007-2009 (Kyrkostyrelsens framställning 1/2006)
Hide details for 20052005
12.05.kl.13:00Konstitutionsutskottets betänkande 1/2005 med anledning av ombudsinitiativ 3/2005 som gäller anslutande av barnarbetsledare och heltidsanställda missionssekreterare till ämbetsstrukturreformen samt bestämmande av förfarandet för vigning av anställda inom kyrkliga organisationer
Hide details for Huovinen PenttiHuovinen Pentti
Hide details for 20112011
02.05.kl.13:00Utveckling av parokialprincipen; Kyrkostyrelsens utredning för kyrkomötet (Kyrkostyrelsens framställning 1/2011)
02.05.kl.13:00Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om diakonatet (Kyrkostyrelsens framställning 2/2011)
03.05.kl.12:30Inrättande av arbetsgrupp för stärkande av kyrkans enhet trots mångstämmigheten (Ombudsinitiativ 2/2011)
03.05.kl.12:30Införande av ny bestämmelse i 22 kap. 8 § i kyrkolagen om pensionsfondsavgift som utökar Kyrkans centralfond (Kyrkostyrelsens framställning 10/2011)
03.05.kl.12:30Införande av ny bestämmelse i 22 kap. 8 § i kyrkolagen om pensionsfondsavgift som utökar Kyrkans centralfond (Kyrkostyrelsens framställning 10/2011)
06.05.kl.09:15Utveckling av parokialprincipen, förvaltningsutskottets betänkande 2/2011 om kyrkostyrelsens framställning 1/2011
07.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2012 och verksamhets- och ekonomiplan för 2012 - 2014 (Kyrkostyrelsens framställning 11/2011)
08.11.kl.12:30Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier, allmänna utskottets betänkande 2/2011 om ombudsinitiativ 1/2011
08.11.kl.12:30Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier, allmänna utskottets betänkande 2/2011 om ombudsinitiativ 1/2011
08.11.kl.12:30Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier, allmänna utskottets betänkande 2/2011 om ombudsinitiativ 1/2011
08.11.kl.12:30Utredning av kyrkans mediestrategi i elektroniska medier, allmänna utskottets betänkande 2/2011 om ombudsinitiativ 1/2011
09.11.kl.15:30Frågetimme
09.11.kl.15:30Frågetimme
09.11.kl.15:30Frågetimme
09.11.kl.15:30Frågetimme
09.11.kl.15:30Frågetimme
09.11.kl.15:30Frågetimme
Hide details for 20102010
03.05.kl.12:45Ändring av bestämmelserna om ekonomiförvaltning i kyrkolagen och kyrkoordningen samt lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen (Kyrkostyrelsens framställning 3/2010)
03.05.kl.12:45Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 2/2010)
03.05.kl.12:45Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 2/2010)
03.05.kl.12:45Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (Kyrkostyrelsens framställning 2/2010)
05.05.kl.18:28Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
05.05.kl.18:28Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
05.05.kl.18:28Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet (Biskopmötets framställning 2/2010)
06.05.kl.15:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 1/2010 om kyrkostyrelsens framställning 1/2009
07.05.kl.09:15Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010
07.05.kl.09:15Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010
07.05.kl.09:15Ändring av kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkostyrelsens reglemente för utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning, lagutskottets betänkande 2/2010 om kyrkostyrelsens framställning 2/2010
11.11.kl.09:15Partnerskapslagens följder för kyrkan; biskopsmötets utredning för kyrkomötet, kontitutionsutskottets betänkande 4/2010 om biskopsmötets framställning 2/2010
Hide details for 20092009
04.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 1/2009)
04.05.kl.13:00Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse för år 2008 (Kyrkostyrelsens framställning 6/2009)
05.05.kl.10:35Ändring av minimiantelat faddrar (KO 2:17,1) (Stiftsfullmäktiges framställning 3/2009)
06.05.kl.09:15Utvärdering av kyrkans verksamhet utomlands (Ombudsinitiativ 1/2009)
07.05.kl.09:15Elektorernas förslag 1/2009 som gäller val av ecklesiastikråd som chef för verksamhetsavdelningen
07.05.kl.09:15Dop och antalet faddrar (KO 2:17) (Ombudsinitiativ 7/2009)
07.05.kl.09:15Dop och antalet faddrar (KO 2:17) (Ombudsinitiativ 7/2009)
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
07.05.kl.18:00Handboksutskottets betänkande 1/2009 om ombudsinitiativ 9/2008 som gäller utveckling av församlingarnas gudstjänstliv
03.11.kl.13:00Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
04.11.kl.09:15Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
04.11.kl.09:15Lagutskottets betänkande 2/2009 om biskopsmötets framställning 1/2008 som gäller behörighet för kantorstjänst och kyrkostyrelsens framställning 5/2008 som gäller ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan
04.11.kl.16:00Frågetimme
Hide details for 20082008
07.05.kl.09:00Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2007 (Verksamhetsberättelse 2/2008)
07.05.kl.14:35Utgivning av finska psalmboken utan bilagorna om innehållet i gudstjänster och kyrkliga förrättningar (Ombudsinitiativ 1/2008)
08.05.kl.09:00Framtidsutskott till kyrkomötet och ändring av ekonomiutskottets uppgifter (Ombudsinitiativ 7/2008)
08.05.kl.09:00Utveckling av parokialsystemet (Ombudsinitiativ 8/2008)
08.05.kl.09:00Utveckling av församlingarnas gudstjänstliv (Ombudsinitiativ 9/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
03.11.kl.13:00Kyrkans centralfonds budget för 2009 och verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011 (Kyrkostyrelsens framställning 4/2008)
05.11.kl.09:15Ändring av valet av ärkebiskop (Stiftsfullmäktiges framställning 9/2008)
05.11.kl.09:15Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 5/2008)
05.11.kl.09:15Ändring av de tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 5/2008)
Hide details for Hurskainen EevaHurskainen Eeva
Hide details for 20072007
06.11.kl.09:00Rösträttsåldern i församlingsval (Kyrkostyrelsens framställning 9/2007)
Hide details for Huttunen JukkaHuttunen Jukka
Hide details for 20112011
02.05.kl.13:00Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om diakonatet (Kyrkostyrelsens framställning 2/2011)
02.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 6/2011)
02.05.kl.13:00Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan (Kyrkostyrelsens framställning 6/2011)
03.05.kl.12:30Kyrkans arbetsmarknadsverks och dess kanslis verksamhet år 2010
08.11.kl.12:30Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 5/2011 om kyrkostyrelsens framställning 6/2011 - Första behandlingen
08.11.kl.12:30Revidering av bestämmelserna om val av kyrkoherde i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan, lagutskottets betänkande 5/2011 om kyrkostyrelsens framställning 6/2011 - Första behandlingen
09.11.kl.09:00Kyrkan 2020 - Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, allmänna utskottets betänkande 4/2011 om kyrkostyrelsens framställning 11/2010
10.11.kl.13:00Komplettering av kyrkolagen och kyrkoordningen med bestämmelser om diakonatet, lagutskottets betänkande 6/2011 om kyrkostyrelsens framställning 2/2011
Följande Föregående Visa alla Dölj