PuheenvuoroSiukonen Antti, edustaja

Otsikko:
Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös

Täysistunto:
Tiistaina 8 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.45

Teksti:
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät edustajat. Tarjoan teille niskajumppaa, käytän puheenvuoron täältä perältä. Haluaisin nostaa yhden asian esille liittyen hiippakuntiin tässä toimintakertomuksessa. Väistämättä menneisyys ja tulevaisuus lyövät kättä yhteen, kun katsotaan menneen vuoden toimintaa. Nyt skooppia voisi laajentaa vähän pidemmällekin aikavälille ja katsoa, mitä hiippakuntiin kuuluu. Hiippakuntavaltuustot ovat aloittaneet toimintansa eri puolilla Suomen Siionia ja jälleen kausi on avattu sillä pohdinnalla, että mikä on hiippakuntavaltuuston rooli ja tarkoitus ja mitkä ovat ne raamit, joiden puitteissa asioita päätetään ja resurssit, joilla näitä asioita toteutetaan. Heittäisin palloa tuonne talousvaliokunnan suuntaan kysymyksen muodossa, että voitaisiinko jollain tavalla pohtia uudestaan tätä tuomiokapitulin ja hiippakuntien kehystä. Monelta suunnalta kuuluu sellaista viestiä, että hyvin pienessä ovat liikkumavarat. Kun hiippakuntavaltuustot käsittelevät talousarvioita, heillä on todella pieni liikkumavara. Silloin siitä väistämättä seuraa tällainen toimintatilan pienuus. Hiippakuntavaltuustot kokevat oman roolinsa kuin kumileimasimeksi, kun ne päättävät sellaisista asioista, että raha on pakko käyttää työntekijöiden palkkaan. Ja sitten tähän toimintaan ja toiminnan suunnitteluun ei jää enää tilaa. Tämä pallo siis talousvaliokunnalle.


Paluu
Kotisivu