PuheenvuoroSiukonen Antti, edustaja

Otsikko:
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2011 (Kirkkohallituksen esitys 3/2012)

Täysistunto:
Keskiviikkona 9 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.00

Teksti:
Arvoisa puheenjohtaja. Haluan kiittää kirkkoneuvosta ansiokkaasta toimintakertomuksen esittelystä. Meille maalattiin isoja linjoja ja pidän tätä toimintakertomusta isona katsauksena ylipäänsä kirkon ulkosuomaistyöhön, kirkon ekumeeniseen työhön, siihen mitä maailmalla tapahtuu kirkkomme näkökulmasta. Kuitenkin poissaolollaan tästä katsauksesta loistivat nuoret. Kirkossamme on monenlaista ekumeenista ja kansainvälistä toimintaa nuorille. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on yksi Euroopan aktiivisimmista maista nuorisoekumenian saralla ja se johtuu pitkistä perinteistämme lähettää nuoria edustajiksi suuriin kansainvälisiin ekumeenisiin kokouksiin, tukea heitä kansainvälisten kokousten stuerttiohjelmapyrkimyksissä ja niin edelleen. Meillä on aktiivista toimintaa seurakunnissa ja meillä on ollut Suomen ekumeenisen neuvoston nuorisojaostossa myös aktiivinen edustus. Ekumeenisen neuvoston nuorisojaosto järjestää kansainvälisen ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma Ketkoa, jossa myös itse olen saanut olla mukana. Se on merkittävä portti nuorille ottaa osaa kansainvälisiin ja ekumeenisiin tehtäviin. Toivoisin, että jatkossa tässä kertomuksessa jollain tapaa voisi näkyä tämä kirkkomme merkittävä asema nuorisoekumenian saralla.
Paluu
Kotisivu