Päätös


Syysistuntokausi 2010
Perjantaina 12 päivänä marraskuuta 2010 klo 9.15

Asia:Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle, perustevaliokunnan mietintö 4/2010 piispainkokouksen esityksestä 2/2010

Kirkolliskokous päätti antaa piispainkokouksen tehtäväksi laatia perustevaliokunnan mietinnön perustelujen mukaisen pastoraalisen toimintaohjeen.


Paluu
Kotisivu