KIRKKOLAINSÄÄDÄNTÖ
KIRKON SÄÄDÖSKOKOELMA NROT 63-

Nro 113r Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter
 
Givet i Hyvinge den 11 september 2013
_______

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 5 kap. 2 § 2 mom. och 6 kap. 30 § 1 mom. i kyrkoordningen fattat beslut som följer:


1 §

Intyg som krävs

Till ansökan om prästvigning eller lek-torsrättigheter skall fogas:
1) ämbetsvis av vilket framgår att den sökande år döpt och konfirmerad;
2) betyg över teologisk examen vid ett universitet, av vilket framgår att den sökande fyller de behörighetsvillkor som biskopsmötet godkänt för prästämbetet eller en lektorstjänst;
3) läkarintyg av vilket framgår att den sökande vad hälsotillståndet beträffar är fö-mögen att förvalta prästämbetet eller att sköta en lektorstjänst;
4) intyg över att den sökande har genomgått lämplighetsbedömning;
5) intyg över att den sökande har deltagit i församlingsverksamhet.

2 §

Ikraftträdandet

Detta beslut träder i kraft den 11 september 2013.
Intyg över att den sökande har deltagit i församlingsverksamhet krävs av dem som deltar i prästvigning eller ansöker om lektorsrättigheter efter den 1 januari 2015.
Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av den 11 februari 2003 om intyg som fordras av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter (kyrkans författningssamling nr 88).

________

Takaisin