Parisuhdelakityöryhmä


TehtäväLaatii ehdotuksen piispainkokouksen selvitykseksi parisuhdelain rekisteröinnin seurauksiin liittyvistä teologisista ja juridisista näkökohdista kirkossa.
AsettajaPiispainkokous, 09/14/2005 22§
Asianumero2003-01128
Toimikausi09/15/2006 - 12/31/2008
Päättynyt02/06/2009Puheenjohtaja/
vastuuhenkilö
Mikko Heikka, Piispa, Piispainkokouksen jäsen, Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
SihteeriAntti Saarelma, Projektisihteeri, Piispainkokouksen kanslia; fyysinen työpiste Kirkon tutkimuskeskuksessa Tampereella.
Jäsenet
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Paula Juolasmaa, kirkkolainsäädännön kodifiointiryhmän ja kirkon keskushallinnon uudistamistyöryhmän sihteeri Matti Mäkinen kutsuttuna asiantuntijana, hiippakuntadekaani Niilo Pesonen, piispa Juha Pihkala, kirkkoherra Kalervo Salo kutsuttuna asiantuntijana ja asessori Pirjo Vahtola.


Lisätiedot
Parisuhteen rekisteröinnin seurauksia kirkossa pohtivan työryhmän suunnitelma työskentelytavasta ja aikatulusta hyväksyttiin piispainkokouksessa 14.2.2006 (5 §) ja työryhmä valtuutettiin laatimaan kirkolliskokoukselle anomus suunnitelman toteutuksen vaatimista kustannuksista.
Työryhmän verkkosivut


Mietinnöt
Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet / Kyrkan och registrerade partnerskap
Suomen ev.-lut kirkon keskushallinto. Sarja B 2009:1 / Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Serie B 2009:1
rek-parisuhteet.pdfreg-partnerskap-lop.pdf
Toimintakertomus