Kirkkohallituksen täysistunto / Kyrkostyrelsens plenum / 06/07/2006